El Sindicat de Llogateres considera que la pròrroga fins al 9 d’agost de les mesures de protecció del dret a l’habitatge durant l’estat d’alarma és un “pedaç”. El sindicat ha explicat que la crisi d’habitatge que pateixen milers de persones, que ja abans de la pandèmia tenien grans dificultats per accedir a un habitatge, no es resol amb la pròrroga que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministres. Entre les mesures hi ha la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i sense alternativa d’habitatge i la pròrroga de sis mesos dels contractes de lloguer.

Pròrroga del contracte i una quitació del 50 % del preu

La mesura més destacada que es prorroga és la del Decret 37/2019, que dictamina que les persones en situació de vulnerabilitat no poden ser desnonades si no tenen una alternativa d’habitatge digna. Aquest decret ha estat útil per aturar alguns desnonaments a través de recursos judicials, però el Sindicat de Llogateres apunta que en alguns casos els jutges no els han acceptat i s’han tirat endavant desnonaments en plena pandèmia. De fet, els jutges de Barcelona van acordar aplicar de manera restrictiva aquesta llei.

També s’estableix una pròrroga de sis mesos dels contractes de lloguer. La mesura afecta tots aquells contractes que finalitzen abans del 9 d’agost, sempre que el llogater ho demani. Les persones que se n’hagin beneficiat anteriorment encara poden demanar una pròrroga més, fins al 9 d’agost. A més, a Catalunya, segons la regulació de preus establerta, la renovació del contracte ha de mantenir el preu del lloguer i fins i tot abaixar-lo.

En el cas dels arrendadors que són grans propietaris, és a dir, que tenen més de 10 habitatges, o bé una entitat pública, les persones que poden demostrar vulnerabilitat tenen dret a un quitament del 50 % del preu del lloguer o una moratòria.

Reclamen una llei que garanteixi el dret a l’habitatge

El Sindicat de Llogateres reclama al Govern espanyol que aprovi una llei d’habitatge “que garanteixi realment aquest dret”. Exigeix que es garanteixi que no es desnonarà ningú vulnerable sense alternativa, que s’ampliarà el parc d’habitatge de lloguer públic fins al 20 % del total, que es farà una regulació estatal del preu dels lloguers adaptats als salaris i que es garantirà una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris.