Després de gairebé dos mesos de conflicte entre les famílies i el Consorci d’Educació, el síndic de greuges ja ha publicat la seva resolució com a mediador. En resposta a les queixes de les famílies, el síndic assegura que no s’han produït irregularitats en les assignacions de places de P3 per al curs que ve, com denunciaven alguns pares i mares. Malgrat això,  demana al Consorci d’Educació que revisi algunes assignacions d’ofici per garantir que tots els nens es puguin escolaritzar a  un centre públic a “1 km o menys del seu domicili”. Per això proposa matricular sis alumnes dins l’Escola Ferran Sunyer, un centre que començarà el curs amb un tercer grup, una ampliació pensada per satisfer l’increment de la demanda pública al districte.  El síndic demana que en cas d’assignar plaça d’ofici en un centre concertat,  es garanteixi el dret de l’alumnat a una educació laica i gratuïta.  

El síndic constata un dèficit estructural de places a l’Eixample

Sobre la demanda d’obrir una escola provisional als barracons de l’Institut Viladomat, el síndic considera que “tècnicament no existeixen necessitats d’escolarització que justifiquin la creació d’un nou grup addicional el curs que ve”. I conclou que amb la creació d’un tercer grup a l’Escola Ferran Sunyer “ja existeix oferta pública suficient a la zona”  i, per tant, “no detecta possibles efectes positius que puguin justificar la creació d’un nou grup addicional a la zona”.

El síndic constata que a l’Esquerra de l’Eixample “hi ha un dèficit estructural de places” i dona un toc d’atenció al Consorci, al qual demana “una adequada planificació”, després d’uns anys en què s’ha fet evident “l’augment de la demanda de places públiques”. En aquest sentit, el síndic qüestiona l’ampliació de places públiques mitjançant els grups addicionals (“bolets”)  i demana “no utilitzar-los com a mesures estructurals per corregir el dèficit d’oferta pública a la zona”. És per això que el síndic demana estudiar la necessitat de crear noves escoles a la zona.

Malgrat aquestes recomanacions, en l’escrit, el síndic evidencia”que en els darrers anys el Consorci ha promogut l’increment d’oferta pública amb la creació de nous centres i grups a la zona.” I reconeix que el Consorci té marge per desenvolupar criteris propis de programació a l’hora de decidir si obre més escoles.

El síndic de greuges va decidir intervenir com a mediador l’11 de juny després de rebre una queixa de la Plataforma de Famílies sense plaça de P3 a l’Esquerra de l’Eixample. Després que algunes famílies ocupessin el Consorci d’Educació durant unes hores per demanar places públiques, el síndic va decidir intervenir i es va reunir amb representants del Consorci per abordar la problemàtica de la falta de places públiques al districte.