Fa tres setmanes, l’Observatori de Drogues i Toxicomanies determinava que Barcelona és la ciutat europea amb més cocaïna i èxtasi a les aigües residuals. A aquestes dades s’hi sumen les que ha publicat aquest dimarts Projecte Home en el seu Informe anual de drogues del 2017, que alerta del consum de cocaïna a Catalunya, gairebé 20 punts per sobre que el conjunt de l’estat espanyol. 

A més, els representants de l’ONG consideren que l’activitat econòmica de Barcelona generada per les fires, congressos i el turisme de negoci ha impulsat el consum de cocaïna a la capital catalana. Diuen que la idiosincràsia de la ciutat, el turisme i una rica activitat econòmica ho afavoreixen.

Segons l’estudi, més de la meitat de persones que van atendre el 2017, un 53,4 %, eren consumidors de cocaïna, mentre que al conjunt de l’estat van ser un 34,3 % dels atesos. Les xifres també mostren un increment del consum respecte al 2016, fet que consolida el repunt d’aquesta droga i trenca amb la baixada que havia tingut en l’última dècada.

Per darrere de la cocaïna, l’alcohol va ser la segona substància més consumida entre els participants del Projecte Home el 2017. Concretament, el 33,1 % assegurava que  el preferia al davant d’altres substàncies tot i que des de l’ONG alerten que, sovint, el consum d’alcohol va acompanyat d’altres drogues.

El consum d’heroïna es manté estable

En canvi, segons les dades de l’ONG, el consum d’heroïna es manté en nivells baixos -un 5,7 % dels atesos- malgrat l’alarma que han generat els narcopisos a Barcelona. Tot i això, expliquen que quan surt una nova substància al mercat, poden passar cinc anys abans no es detecta en els centres de tractament, “quan algú comença a consumir, no va l’endemà a demanar ajuda”, explica Oriol Esculies, director de Projecte Home.

Pel que fa al cànnabis, el consum és problemàtic entre els joves i adolescents ja que el 71,8 % que han acudit a Projecte Home n’eren consumidors.

Dones drogodependent, invisibles

L’informe de drogues del 2017 posa el focus en la invisibilitat de les dones que consumeixen alcohol i altres drogues. L’entitat alerta que només un 15,8 % de les persones que van tractar eren dones i ho atribueixen a l’estigma doble que pateixen, que les frena a demanar ajuda. D’una banda, se senten assenyalades per prendre drogues i, de l’altra, se les acusa de no assumir les responsabilitats familiars que s’atribueix socialment al rol femení.

També alerten que falten centres que s’adaptin a les necessitats d’aquestes dones, tenint en compte que moltes s’han de fer càrrec elles soles dels fills i, en molts casos, han patit abusos. De fet, l’ONG parla de xifres alarmants: un 26,7 % de les ateses ha patit abusos sexuals; un 48,8 %, físics i un 68,7 %, emocionals.

Vista aquesta realitat que dibuixa Projecte Home, la mateixa entitat es planteja canviar-se el nom perquè les dones també se sentin representades a l’ONG.