refredat grip o covid diferencies

Tens símptomes de grip o refredat i no saps si pot ser coronavirus? Expliquem les diferències entre malalties i aclarim quins són els símptomes compatibles amb la covid-19 i amb els altres virus respiratoris més coneguts. Cal tenir present que els símptomes que es tenen amb la grip estacional es poden patir també en quadres de coronavirus. La febre, la fatiga o el mal de cap poden ser indicadors de tenir qualsevol de les dues malalties. En el cas de tos o secreció nasal, a més, també s’hi pot afegir el dubte de si només tenim un refredat. Resumim tots els símptomes més habituals de les tres malalties i, recorda, en cas de tenir dubtes de si patim la covid-19, d’entrada cal trucar al CAP o al 061.

 Símptomes del refredat

El tret més diferencial del refredat és la congestió i secreció nasal. També és habitual el mal de coll, la tos i els esternuts. Molt menys habitual tot i que en alguns casos es manifesten la fatiga, el dolor muscular, el mal de cap o els ulls plorosos. Amb el refredat rarament hi apareix la febre i s’hi n’hi ha, no passa dels 38º .

simptomes covid refredat grip

Símptomes de la grip

En el cas de la grip el més comú és que hi aparegui la febre, que pot arribar als 40º. Com al refredat també hi ha mal de coll i tos seca, però, en canvi, és molt poc habitual que hi hagi congestió nasal. En general la grip també va acompanyada de mal de cap, fatiga i dolor muscular. Molt menys probable és que hi aparegui secreció nasal.

Diferències entre la grip i el coronavirus

Tots els símptomes habituals de la grip: febre, tos, mal de cap, fatiga i dolor muscular són compatibles en quadres de coronavirus. La secreció nasal, el mal de coll o els esternuts típics del refredat també poden ser una forma de manifestar-se de la covid-19. El que sí que és propi del coronavirus, però, és la falta d’aire sobtada i la pèrdua del gust i/o l’olfacte.

Davant del dubte, Salut recomana trucar al CAP o al 061, i explica que tothom que tingui símptomes de la grip o refredat s’haurà de fer la prova de la covid-19 per descartar-la.