Foto; National Cancer Institute

(ACN/redacció) L’Hospital de Sant Pau ha presentat un nou fàrmac contra el limfoma de Hodgkin i no Hodgkin. L’ha provat en 10 pacients que no havien reaccionat a tractaments convencionals i que, en canvi, han respost positivament al nou medicament. A la meitat, el càncer els va desaparèixer completament. Aquests són els resultats de la fase 1 de l’estudi, que s’han presentat al Congrés de la Societat Europea d’Hematologia (EHA2022 Congress).

El nou medicament és un tractament d’immunoteràpia que es fabrica a partir d’una cèl·lula blanca, un limfòcit, del mateix pacient. Segons l’Hospital de Sant Pau, el tractament ha demostrat “tenir un excel·lent perfil de seguretat” i aporta unes dades preliminars d’una “altíssima eficàcia”. Tot plegat, és la base per a la fase 2, que ja ha començat.

Cèl·lules-T modificades per atacar el càncer

Els medicaments cel·lulars CAR-T de Sant Pau, un dels dos hospitals de Catalunya autoritzat a fabricar aquest fàrmac, es fabriquen a partir dels limfòcits T del mateix malalt. Un cop extrets aquests limfòcits, que són un tipus de cèl·lula blanca, se’n fa una modificació genètica per incorporar-hi una proteïna que potencia la destrucció del càncer. Aquesta proteïna rep el nom anglès de “chimeric antigen receptor” i, per això, el tractament s’anomena CAR-T.

Les cèl·lules T es generen després que el pacient hagi patit una infecció d’un patogen per primera vegada i tenen la missió de defensar el cos en cas que aquella mateixa infecció torni a l’atac. Són poc nombroses a l’organisme però viuen molts anys al nostre cos i són extremadament eficaces. “Seleccionem aquests limfòcits T de memòria del mateix pacient i els dotem d’una ‘arma’ que, cada cop que detecta les cèl·lules tumorals del limfoma, les elimini”, ha explicat doctor Javier Briones, responsable del projecte. 

Pacients d’arreu de l’estat

Els pacients tractats provenen de diferents comunitats autònomes de l’estat i d’altres països europeus (Itàlia, Àustria i Polònia). El projecte ha estat liderat pel doctor Javier Briones, cap de la Unitat d’Hematologia Clínica de l’Hospital de Sant Pau i director del Grup de Recerca d’Immunoteràpia Cel·lular i Teràpia Gènica de l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau.

Diversos organismes i fundacions han donat suport al projecte de Sant Pau. La Fundació Josep Carreras contra la leucèmia ha aportat més de dos milions d’euros que han servit per adquirir dos nous equips de producció cel·lular. Altres organismes, com l’Institut de Salut Carlos III, la Fundació La Caixa i l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) també han donat suport al desenvolupament d’aquest projecte de recerca.