(ACN / Redacció)  L’Hospital de Sant Pau ha incorporat el suport de la tecnologia 3D en la reconstrucció quirúrgica del pavelló auricular, la part visible de l’orella externa. La tècnica més utilitzada fins ara és la realització d’un motlle amb cartílag de costella a partir d’una còpia de l’altra pavelló, però en aquest cas, les còpies que s’obtenen són planes. Amb la tecnologia 3D es poden obtenir models més precisos en la reproducció del pavelló, recreant amb molt detall els replecs i les irregularitats de l’orella. Els pacients que pateixen algun tipus de malformació són valorats pel Comitè de Reconstrucció Auricular del centre.

Un escàner 3D per fer una “orella mirall”

La reconstrucció comença amb l’obtenció del model 3D virtual de l’orella sana del pacient a través d’un escaneig 3D o tomografia computeritzada per fer una “orella mirall”. L’escàner és capaç de captar profunditat, textura i color amb una resolució de 50 micres. Posteriorment, es fa servir un software de modelatge que permet arribar al model digital del nou pavelló auditiu del pacient, pas previ a la impressió en material 3D. La impressió es fa en diferents parts que actuaran com a motlles per retallar el cartílag i fer la reconstrucció tridimensional al més similar possible. El nou mètode, a més, escurça també el temps d’intervenció.

El Comitè de Reconstrucció, que avalua els casos i decideix si es poden fer les reconstruccions, està format per professionals del Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica dels Hospitals de Sant Pau i el Mar, el Servei d’Otorinolaringologia de Sant Pau i el doctor Abdel Hakim Moustafa, cardiòleg i expert en aplicació de la tecnologia 3D a Sant Pau.