El Departament de Salut ha actualitzat la normativa que regula l’ús de mascaretes durant la pandèmia de la covid-19. Les novetats afecten els llocs de feina, on ja no és imprescindible dur-la en tots els casos si es prenen totes les mesures de seguretat. Malgrat que es continua recomanat-ne l’ús, sempre que es puguin mantenir les distàncies, els treballadors poden prescindir-ne quan treballen a la seva cadira i quan la seva feina no impliqui mobilitat i sempre que no treballin de cara al públic.

Quan s’ha de dur la mascareta a la feina?

La mascareta és obligatòria quan el treballador faci moviments a l’interior del centre de treball. És a dir, quan entra i surt de l’edifici, quan va al lavabo o quan es desplaça a un altre espai del recinte. Els elements de protecció, però, no són obligatoris, ni a l’interior ni a l’exterior, per a aquells treballadors que fan feines que exigeixen un esforç físic com, per exemple, les del sector de la construcció.