Incertesa, por a perdre un ésser estimat i por a contraure una malaltia han estat les tres principals conseqüències psicològiques del confinament, segons un estudi elaborat per diverses universitats estatals, entre les quals la Universitat de Barcelona. Ho ha explicat en una entrevista al programa ‘Reset’, de betevé, Mari Carmen Martín, psicòloga del benestar per a persones i organitzacions.

Martín detalla que s’ha detectat un “augment de l’ansietat, preocupació, por a infectar-se o que persones properes emmalalteixin“. També apunta que hi ha hagut trastorns del son, sobretot en les persones que han estat treballant a casa. “Han treballat moltes hores i aquesta desconnexió feina/vida personal ha estat difícil, el son ha quedat una mica tocat, envers la quantitat i la qualitat“.

El 45,7 % de les persones enquestades (6.789) arreu de l’estat espanyol van declarar haver experimentat un augment del malestar psicològic general. El malestar alt va ser gairebé el doble en dones (12 %) que en homes (6,8 %). A tres de cada quatre persones els va augmentar la incertesa. En una proporció similar, el 75,5 % dels casos van explicar que havia augmentat la seva por a perdre un ésser estimat.

També va incrementar-se la preocupació per patir la covid-19 o una malaltia greu, en un 67,9 % dels casos. Un 52,8 % dels enquestats, més de la meitat, va informar que havia patit problemes del son. Els entrevistats refereixen també estats d’ànims de disfòria com malestar, tristor, angoixa o sensació d’irrealitat durant el confinament. La irritació ha afectat també a poc més de la meitat de la població.

Consum de substàncies i més xarxes socials

L’estudi ha explorat també les conductes de consum de substàncies, fàrmacs i el canvi d’hàbits durant el confinament. El 21 % dels participants assegura que va augmentar en algun grau el seu consum de tabac, front a un 10 % que l’havia reduït. Pel que fa a l’alcohol, un 20,8 % dels casos en va incrementar el consum, front un 18,2 % dels casos en què el van reduir. En el cas del cànnabis, el 4,2 % dels enquestats van reconèixer haver-ne consumit més i el 7,9 % va dir que l’havia rebaixat. El consum de psicofàrmacs va augmentar en un 11 %, mentre que un 4 % de les persones enquestades van assegurar que n’havien pres menys. Un 43 % dels enquestats va especificar que havia augmentat el consum de videojocs, i l’ús de xarxes socials va pujar en un 71 % dels casos.