En els últims anys, el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS, el nom oficial del cos) ha ampliat considerablement les seves funcions de prevenció i atenció en situacions d’emergència. A banda d’intervenir en incendis, els Bombers de Barcelona cada cop realitzen més tasques de salvament en situacions d’auxili, explosions o fuites químiques, accidents tecnològics i serveis de coneixement per a la prevenció. Les xifres de l’any passat així ho demostren.

L’any passat, els bombers van executar 4.505 salvaments, mentre que el 2014 van fer 4.155 serveis d’aquesta tipologia, fet que comporta un augment del 9,5 %. Entre les dades destaca el percentatge de falses alarmes que els bombers van rebre, un 7,5 % del total, i els 1.136 rescats en ascensors, que representen el 25,2 % del total de salvaments. Les 285 captures d’animals equivalen a un 6,3 %.

El foc és a la cuina

El 2015, l’SPEIS també va realitzar un total de 3.748 intervencions en incendis o explosions, xifra que representa gairebé una quarta part dels serveis efectuats, i que ha augmentat un 3,4 % respecte a l’any anterior. El 47,1 % dels incendis es van produir en edificis. De fet, el 33,5 % es van originar en habitatges particulars a causa del foc directe que procedia de la cuina, seguits pels provocats per instal·lacions d’energia elèctrica o de calor, com poden ser estufes o calefactors. Seguint en aquesta línia, el 46,9 % d’actuacions es va realitzar a la via pública, un 24,7 % per incendis en contenidors d’escombraries.

Un dels factors clau a l’hora de fer un salvament o rescat és el temps que els bombers tarden a arribar, ja que han d’atendre incidents de caràcter urgent amb risc greu per a les persones. Durant el 2015, al 74,5 % dels serveis de salvament es va arribar en un temps inferior als cinc minuts. El temps mitjà d’arribada al lloc en qüestió en serveis urgents va ser de tres minuts i 57 segons.