La grafologia és una de les tècniques més efectives per analitzar el comportament dels éssers humans i és capaç de revelar estats d'ànim, si estem tristos, contents o nerviosos, i característiques de la nostra personalitat, com per exemple si som extravertits o més aviat reservats. Es treballa des de diverses àrees com el dret, la criminologia o l'educació. "L'escriptura és una informació de trets característics. Per exemple, si és una persona amb toxicomania doncs pots veure l'índex, si en aquell moment està en un estat de consum o no." El traç del bolígraf també ens permet saber si un document ha estat falsificat. La signatura és, de fet, un dels elements més definitoris del 'jo'. "Temes com aquest s'han tractat al VI Fòrum Internacional de Grafologia, que s'ha celebrat els dies 25, 26 i 27 de febrer a la Universitat Pompeu Fabra." Les jornades han estat organitzades per l'Associació Catalana d'Estudis Psicològics per donar a conèixer i difondre les tècniques més fiables per saber com funciona el cervell humà. El simposi també ha posat sobre la taula la pèrdua progressiva de l'escriptura en detriment de les noves tecnologies i els efectes que això genera. EUGÈNIA BARRACHINA, grafòloga i pèrita calígraf "Doncs afecta cognitivament, és com si els hi diguessis als nens que no dibuixin" "O sigui que s'hauria d'investigar sobre el tema i frenar aquesta tendència que tot sigui a través de ordinadors." Amb l'arribada dels dispositius mòbils, els bolígrafs han quedat obsolets. Això és el que demostra un estudi realitzat per IPSOS, que revela que el 75 % d'espanyols escriu diàriament a través d'un teclat. Un percentatge que augmenta si ens fixem en els joves, dels quals el 91 % utilitza el teclat per escriure i el 83 % reconeix que porta un bolígraf a la butxaca que no fa servir.

Experts i expertes de tot el món s’han reunit a Barcelona durant tres dies per compartir i difondre les tècniques més efectives per analitzar la personalitat i el comportament humà: la grafologia, el llenguatge corporal i la psicologia del rostre. L’escriptura manuscrita és, segons diuen, una via essencial per conèixer actituds i característiques dels éssers humans, des de els seus valors i les seves motivacions fins al seu estat d’ànim.

És la primera vegada que l’Estat Espanyol acull una edició del Fòrum Internacional de Grafologia, Morfopsicologia i Llenguatge corporal, adreçat a professionals de diferents àrees: ciències socials, dret, criminologia, educació, neuropsicologia, cossos de seguretat, arxivers, historiadors… La finalitat d’aquest simposi és conèixer més profundament com funciona el cervell humà i les diferents personalitats. Però amb l’arribada dels dispositius mòbils, els bolígrafs estan quedant obsolets.

Segons un estudi realitzat per IPSOS, el 75% dels espanyols escriu cada dia a través d’un teclat, ja sigui el del seu ordinador, telèfon mòbil o tauleta. Una enquesta realitzada per Samsung a 1001 ciutadans d’Espanya es mou en la mateix línia: l’escriptura manuscrita només s’utilitza per temes selectius com redactar la llista de la compra (el 80% dels enquestats) o corregir textos (el 75%). Els percentatges augmenten si ens fixem en els joves d’entre 16 i 24 anys, el 91% dels quals afirma fer servir teclats per escriure i el 83% diu que porta un bolígraf a la butxaca però que no el fa servir.

Davant d’aquesta situació, els grafòlegs que han participat d’aquest congrés subratllen l’emergència de seguir treballant per no perdre l’escriptura manuscrita, un fet que podria tenir efectes cognitius sobre les persones.