LAIA ORTIZ, tinenta d'alcalde de Drets Socials "Explicar a la gent que existeixen punts d'atenció a la pobresa energètica a la ciutat i com s'hi poden adreçar, que això poden trobar tota la informació, consells d'eficiència energètica. Per tant, entenem amb aquesta campanya àmplia informativa habilitem la ciutadania per exercir el seu dret i tenir tota la informació davant una regulació que juga en contra dels drets dels consumidors."

La informació es facilitarà a través d’un díptic que s’adjuntarà amb la propera factura d’Endesa. A banda dels consells d’estalvi energètic, també hi haurà instruccions sobre com accedir al bo social i quins en són els requisits. Les families que poden optar-hi han de ser llars amb tots els membres a l’atur, famílies nombroses o monoparentals de categoria especial, i majors de 60 anys amb pensions mínimes.

Amb aquesta iniciativa, el govern municipal vol que cada família gasti en funció de les seves necessitats, per això, també facilita una llista dels quatre Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica que hi ha a la ciutat. En només dos mesos, s’hi han atès 112 casos que corrien risc que se’ls tallés el subministrament. D’entre tots, s’han intervingut en 49 habitatges per millorar-ne l’eficiència energètica i detectar-hi carències.