L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que reforçarà el servei de neteja al districte de Ciutat Vella. La baixada clara del nombre de turistes i de l’activitat comercial, causades per la crisi del coronavirus, ha evidenciat, segons el consistori, “la necessitat de realitzar altres tipus de tasques de neteja per donar resposta a necessitats que quedaven amagades rere la pressió turística al districte”. Per aquest motiu, asseguren, duran a terme noves accions amb l’objectiu d’aconseguir millorar la percepció del manteniment de l’espai públic. Una de les accions principals és la neteja dels paviments. El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha explicat que hi ha “alguna brutícia incrustada i ara que hi ha menys pressió a l’espai públic podem aprofitar per fer una neteja més intensiva qualitativament de tots els carrers i les places del districte”.

En concret s’incorpora una màquina d’aigua a pressió i tres fregadores i s’afegeixen 18 persones a les que ja treballen habitualment al districte de Ciutat Vella. Un personal que no procedeix de noves contractacions, sinó que serà reubicat d’altres barris de la ciutat.

nova netejadora Ciutat Vella

Eliminar les pintades de façanes i persianes

Des dels serveis de neteja també s’ha dut a terme una acció per tal d’eliminar les pintades a les façanes. L’Ajuntament treballa també en un protocol per tal de fer una actuació intensiva en els edificis patrimonials i deixar-los lliures de pintades.

El consistori, amb la col·laboració dels comerciants, vol establir un protocol que permeti netejar les pintades de les persianes dels comerços. D’aquesta manera “es busca millorar la percepció de neteja als carrers del districte”, han declarat.