El solar d’Anna Piferrer és, cada vegada, més a prop de convertir-se en el futur parc de Vallcarca i els Penitents. Des del mes de setembre passat fins fa uns dies, s’han fet diferents activitats participatives amb els veïns per definir el nou espai verd. Ara, un cop acabades les jornades de treball, s’han establert cinc línies de disseny que s’han de traduir en un avantprojecte per aquest parc situat a l’avinguda de Vallcarca cantonada amb el carrer d’Anna Piferrer.

Més de 300 veïns han dissenyat el futur parc

La tardor passada van començar les accions participatives amb el veïnat de l’entorn del solar d’Anna Piferrer. Les jornades han acabat aquest gener amb vuit activitats diferents que han servit per dissenyar, amb veïns i tècnics del districte de Gràcia, el futur parc. Hi han participat 318 veïns de totes les edats que han arribat a acords col·lectius, primer analitzant les necessitats del barri i després imaginant què calia. D’aquesta manera, com explica Anna de Torróntegui, coordinadora del projecte, “s’ha intentat arribar al major nombre de persones i de discursos possibles de l’entorn d’Anna Piferrer i totes les accions han acabat derivant en un “brief” arquitectònic i paisatgístic que el que fa és definir les idees estructurals que haurà de seguir qualsevol disseny que es faci en el futur parc.”

Cinc línies de disseny

De les diferents jornades de treball han sortit cinc línies de disseny que dibuixaran el parc. El nou espai ha de tenir una identitat pròpia amb algun element característic i reconeixible, també ha de connectar diferents punts del barri amb una orografia complicada. A més, ha de fomentar usos transgeneracionals, per a totes les edats, ha d’integrar paisatge i arquitectura en un disseny unitari i ha de ser sostenible tant ambientalment com socialment. Tot això, ha de fomentar que sigui un punt de trobada en un barri mancat d’espais compartits.

Avantprojecte del Parc d’Anna Piferrer, al març

Aquest solar municipal, que havia d’acollir l’Institut Vallcarca i es va descartar per una sentència judicial, ara es recupera. Pel districte de Gràcia, és important reactivar-lo, ja que feia més 20 anys que estava en desús. Ara, les propostes de disseny s’han d’integrar en un avantprojecte que està previst estigui acabat la primera quinzena de març. El nou parc estarà envoltat d’escoles i el futur Institut Vallcarca i esperen que sigui un espai de reunió del veïnat.