L’Institut Vallcarca és un dels equipaments més reclamats de la zona nord de Gràcia des de fa temps. Quan ja hi havia el solar i s’estava pressionant perquè comencés la construcció, una sentència va paralitzar tot el procés. Va ser el juny passat quan l’Administració i la comunitat educativa es van adonar que no podien seguir amb el projecte en aquell espai. La ubicació era a l’avinguda de Vallcarca a la confluència amb el carrer d’Anna Piferrer. El solar es va descartar, ja que hi havia una sentència del Tribunal Superior de Justícia del 2013.

Tot es remunta al 2008, quan l’Ajuntament va canviar la qualificació del solar per poder construir-hi l’institut. L’espai va passar de zona verda a equipament. Però veïns de dues comunitats properes a aquesta ubicació van denunciar aquest canvi i el Tribunal Superior els va donar la raó. La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona van presentar un recurs que no va tirar endavant. En un acte de la Coordinadora d’AMPA de Gràcia es van assabentar per un veí que existia aquesta sentència que mantenia el solar com a no edificable. La notícia va sorprendre tant les famílies com el districte de Gràcia.

Per això, l’Administració es va posar, de seguida, a buscar alternatives per a la ubicació de l’institut. Amb el del carrer d’Anna Piferrer són quatre els únics espais que s’han trobat a la zona nord de Gràcia. S’han descartat alguns perquè no eren de titularitat municipal o el procés de construcció es podria allargar, ja que estaven afectats pel pla de Vallcarca. Finalment, la ubicació que s’ha considerat més adient són els Jardins del doctor Comas i Llaberia. Aquest espai és municipal i està qualificat com a equipament. Ara, aquesta nova ubicació ha de tenir el vistiplau del Consorci d’Educació, que ha d’establir un calendari, i la Generalitat, que ha de dotar-lo de pressupost.

Des de la Coordinadora d’AMPA asseguren que estan satisfets amb la nova ubicació i que han demanat una reunió amb el Consorci d’Educació per anar de la mà amb el districte de Gràcia i demanar el compromís, perquè el curs 2018-2019 pugui estar funcionant l’Institut Vallcarca en barracons mentre s’estigui construint. Per la Coordinadora d’AMPA de Gràcia aquest equipament és prioritari i si el Consorci decidís obrir matrícules abans de tenir l’edifici acabat, hi hauria la possibilitat de començar en barracons provisionals a la ubicació de l’antic solar al carrer d’Anna Piferrer. De moment, però, no hi ha calendari fixat. A més aquest espai, que és zona verda no edificable, podria ser després un espai verd urbanitzat.

El districte de Gràcia assegura que no es perdrà zona verda al barri amb la construcció de l’institut. Els Jardins del Doctor Comas i Llaberia són molt utilitzats per les famílies de l’Escola Pare Poveda, que és al costat, i altres equipaments educatius de la zona.