Fa dos anys que l’Ajuntament va posar en marxa una campanya de sensibilització ciutadana per millorar la neteja dels carrers. Per aquest motiu han sortit al carrer 20 informadors, que es mantindran durant el 2019, per disminuir les deixalles i la brutícia més recorrent.

campanya informadors de gestió residus

Els problemes més habituals són les bosses d’escombraries fora dels contenidors, els excrements i orins de gos i deixar el paper i cartró a les voreres.

Manca de conscienciació amb els orins de gos

Durant aquest temps s’ha interpel·lat un total de 33.784 persones i s’han pogut detectar els punts febles dels ciutadans. Pel que fa als orins de gos, abans de la campanya de sensibilització només un 4 % dels tenidors duien una ampolla per netejar-los. Després de la campanya, la xifra s’ha incrementat fins al 27 %. En matèria de reciclatge de mobles al barri, la majoria dels enquestats, un 85 %, sap el dia i l’hora que s’han de treure al carrer. Un altre àmbit en què la ciutadania ha millorat és en la separació de la matèria orgànica. En aquest cas es passa del 53 % al 60 %. Sobre com reduir la quantitat de residus que es generen, abans de la campanya sabien com fer-ho un  66 % en comparació del 92 % que sap com ho faria ara.

El cartró, el punt feble dels comerciants

La campanya ha posat l’ull amb el reciclatge i els triatge de residus que fan els comerciants. En aquest cas s’han detectat 3.085 incidències i, d’aquestes, la meitat tenen a veure amb la recollida selectiva del cartró i el paper. Tot i això, la recollida d’aquests residus s’ha incrementat en el 2018 un 35 % respecte de l’any anterior.

Al principi de la campanya es van detectar 1.177 botigues que incomplien les normes del reciclatge. Després de la insistència i les visites reiterades dels informadors s’ha aconseguit que només 159 comerços, un 14 %, la segueixin incomplint.

Per analitzar els indicadors de neteja s’han estudiat 256 punts crítics repartits per tota la ciutat. Després de la campanya de sensibilització s’ha detectat una millora dels aspectes de neteja del 68 %.