Les famílies dels alumnes de l’Escola Bressol Municipal Cobi adverteixen que l’aigua del centre, ubicat al barri de la Vila Olímpica, podria estar contaminada.

Expliquen que el mes de novembre de l’any 2019 es va tancar la cuina de l’escola després d’una inspecció rutinària. Va tornar a obrir el juny passat un cop finalitzada l’actuació que es va dur a terme en la instal·lació de l’edifici, però ara asseguren que s’han detectat anomalies en l’aigua una altra vegada.

Les famílies reclamen més transparència

Des de l’AFA de l’escola bressol exigeixen més informació a les administracions perquè, diuen, la situació de possible contaminació de l’aigua del centre tenia precedents en el passat.

Que assumeixin que està havent-hi una gestió deficient, que hi ha poca transparència en el procés, que no ens està arribant la informació com ens hauria d’estar arribant a les famílies”
Blanca Thibeaut, AFA EBM Cobi

Un grup de treball per fer el seguiment de les analítiques de l’aigua de l’EBM Cobi

Per la seva banda, l’Agència de Salut Pública de Barcelona i l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona han presentat els resultats de les darreres analítiques que s’han fet a la instal·lació d’aigua de l’EBM Cobi. Segons expliquen, la situació ha millorat, però encara persisteixen valors de níquel alterats en algunes de les aixetes del centre quan han passat uns dies tancades.

Adverteixen que no suposen un risc per la salut, però que, tot i això, continuaran analitzant periòdicament l’estat de l’aigua i se seguirà amb el consum d’aigua embotellada a l’escola fins que els resultats siguin del tot satisfactoris.

Les anàlisis han estat posteriors a la substitució de tota la instal·lació d’aigua amb canonades noves de polipropilè i termos individuals a cada aula. També s’han canviat peces antigues i aixetes i Aigües de Barcelona ha revisat el tram de la xarxa de distribució d’aigua d’entrada a l’escola. S’ha creat, també, un grup de treball amb el Consorci d’Educació de Barcelona, les responsables de l’escola bressol i l’associació de famílies.