Aquest dijous la Fundació Pi i Sunyer ha reconegut la bona pràctica del programa de cessió d’habitatge que van posar en marxa, l’any 2015, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Hàbitat3. Un programa que es dedica a captar pisos buits del mercat privat per allotjar-hi en règim de lloguer persones o famílies que necessiten un habitatge a preu social.

Un model inspirador

Des de l’inici del programa tant l’Ajuntament com l’empresa del tercer sector, Hàbitat3, han aconseguit captar 250 habitatges de particulars que els cedeixen i, en contraprestació econòmica, reben un cànon de 570 euros mensuals. L’entitat que gestiona els pisos s’encarrega dels tràmits del lloguer i de les possibles obres de rehabilitació (del 80 % se’n fa càrrec el propietari i del 20 %, l’entitat).

Les famílies que fan ús d’aquests habitatges provenen de la Mesa d’Emergència i paguen un lloguer d’acord amb la seva situació econòmica, de mitjana es paguen lloguers de 145 euros mensuals.

El programa ha aconseguit allotjar un total de 859 persones que es trobaven en situació d’emergència. A més, ha afavorit la implicació i compromís dels particulars que tenen pisos de propietat buits, a qui ofereix facilitats per donar-los un ús social a l’hora de posar-los al dia amb la rehabilitació.