L’Ajuntament treballa per aplicar criteris de gènere als projectes urbanístics. El govern municipal ha editat un document, ‘Manual d’urbanisme de la vida quotidiana’, que recull directrius a aplicar en tots els futurs plans de transformació urbanística. L’objectiu d’aquest llibre blanc, diu el consistori, és garantir que l’espai públic atén totes les necessitats dels homes i les dones de forma equitativa. Aquest nou urbanisme ha de, per exemple, garantir recorreguts segurs i evitar zones fosques.

El contingut d’aquest manual ha estat elaborat en part gràcies a les propostes de les mateixes veïnes i treballadores. Grups de dones, 173 en total, han dut a terme marxes exploratòries a diversos barris de la ciutat acompanyades de tècnics d’urbanisme dels districtes i de feminisme i transversalitat.

En aquests recorreguts s’ha proposat, per exemple, millorar l’enllumenat, que la vegetació no sigui frondosa per evitar que es converteixi en una pantalla visual, millorar les voreres o eliminar el cordó d’aparcament per augmentar la sensació de seguretat.

Colònia Santiveri remodelació dona

Una d’aquestes marxes va servir per tirar endavant la remodelació de la Colònia Santiveri, al barri de la Marina. Les propostes de les participants van servir per fer-hi canvis urbanístics que han suposat una millora de la il·luminació, la visibilitat i l’amplada de les voreres.

Aquesta perspectiva de gènere recollida en el manual s’aplicarà també en la transformació de l’avinguda Meridiana.