Des de la Fundació Hàbitat3 denuncien que només un 2 % del parc d’habitatge es destina al lloguer social a Catalunya, mentre que a la resta d’Europa la xifra és d’un 16 %. És una denúncia que han fet en diverses ocasions entitats com la PAH.

L’entitat fa una crida als particulars que tinguin pisos en propietat que estiguin buits. El que es necessita, sobretot, són pisos d’entre dues i tres habitacions a prop de Barcelona. A més de a la ciutat, se cerquen habitatges a Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues, Gavà, Viladecans, Santa Coloma de Gramenet, l’Hospitalet i Sant Boi de Llobregat. A canvi que els cedeixin a la Fundació (que els posarà a disposició dels ajuntaments i entitats socials), els garanteixen el  pagament del lloguer (que calculen en uns 550 € mensuals), la contractació d’una assegurança de la llar i, a més, s’ofereixen a fer d’interlocutors amb els llogaters i la comunitat de veïns. En cas que sigui necessari, també es facilitaran ajudes per rehabilitar els habitatges. En aquest cas, l’ajuntament del municipi aportarà entre un 15 % i un 20 % del cost a fons perdut i el que queda es restarà mensualment del lloguer que cobri el propietari. Les obres hauran de ser consensuades, a preus competitius i les hauran de dur a terme empreses del sector social. Des d’Hàbitat3 afegeixen també que la cessió de l’habitatge en redueix el risc d’ocupació il·legal.

Més de 1.000 persones ateses

Actualment la Fundació Hàbitat3 gestiona 385 habitatges a l’àrea metropolitana, uns 250 a Barcelona, on viuen 1.190 persones en situació de vulnerabilitat. Els propietaris perceben de mitjana uns ingressos de 550 € i, segons l’entitat, el 80 % dels que han cedit els pisos volen prorrogar el contracte un cop n’arriba el venciment, amb tres anys de durada.