Aquest és el primer pis que la Fundació Hàbitat 3 aconsegueix a Barcelona per posar-lo a disposició d'una família amb un lloguer social. La feina d'aquesta gestora d'habitatge, iniciativa de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, va començar al desembre i des d'aleshores no han deixat de reunir-se amb particulars i administradors de finques que tenen pisos buits. L'objectiu és llogar-los amb una quota econòmica i oferir avantatges als propietaris, que no han de preocupar-se de les gestions. XAVIER MAURI, director general d'Hàbitat 3 "Nosaltres oferim sobretot una garantia de cobrament de lloguer, els assegurem durant el període un pagament d'una renda. També els oferim rehabilitació i en el cas de l'Ajuntament de Barcelona un ajut d'un 20% a fons perdut." En aquesta fase inicial, Hàbitat 3 vol captar el màxim de pisos possibles per posar-los a l'abast de les entitats que ho necessiten, i també de l'Administració pública. Amb l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, ja han engegat un projecte en què els han encarregat aconseguir 200 habitatges per a 200 famílies. Les peticions els arriben des dels Serveis Socials o les més de 4.000 entitats associades a la taula. XAVIER MAURI, director general d'Hàbitat 3 "Nosaltres sempre treballem per encàrrec captant habitatges, en l'administració, fent la supervisió del bon ús de l'habitatge, podem fer rehabilitació o manteniment i les famílies venen a través de les entitats que ens fan l'encàrrec." Es busquen sobretot habitatges per a famílies, que tinguin dues o tres habitacions, però qualsevol oferta és benvinguda, ja que també treballen per a col·lectius com ara la gent gran, persones amb problemes de salut mental o dones que han patit maltractaments. Un cop entrin al pis, el preu del lloguer es calcularà per a cada persona o família en funció de la seva renda.

Es busca pis buit. Aquesta és la consigna elemental de la Fundació Hàbitat 3, que va començar a funcionar el mes de desembre amb només quatre treballadors. Volen créixer i convertir-se en una gestora d’habitatge social de referència a Barcelona i la resta de Catalunya. De moment, i gràcies als contactes permanents amb particulars i administradors de finques, han aconseguit els primers habitatges. De fet, el primer de tots ha estat a l’Eixample. “Per densitat de població, Barcelona és una de les ciutats on necessitem més pisos, especialment en els districtes més castigats per la crisi econòmica”, explica en Xavier Mauri, director general d’Hàbitat 3.

L’objectiu d’aquesta gestora d’habitatge social, que treballa per encàrrec de l’administració pública (sobretot ajuntaments) i també per a les més de 4.000 entitats que pertanyen a la taula, és donar-se a conèixer perquè els particulars i les immobiliàries que tenen pisos buits no només prenguin consciència de la necessitat de donar-los un ús, sinó també que coneguin les condicions que els ofereix la gestora. Per exemple, si un particular decideix posar la seva propietat a disposició de la fundació, no només no ha de preocupar-se de cap de les gestions, sinó que se li ofereix una garantia de cobrament del lloguer (amb un marge més elevat que el preu de lloguer social) i també se’ls dóna la possibilitat de rehabilitar l’habitatge o rebre ajuts públics.

La feina ja ha començat per a aquesta fundació de la Taula del Tercer Sector Social. Per exemple, amb l’Ajuntament de Barcelona ja han posat en marxa un projecte en què se’ls ha encarregat aconseguir 200 habitatges per a 200 famílies. Les peticions els arriben dels serveis socials o les entitats que decideixen quines persones necessiten accedir a un lloguer social, i calculen la quota mensual tenint en compte la renda. Es busquen sobretot habitatges de dues o tres habitacions, majoritàriament per a famílies, però totes les ofertes seran benvingudes perquè Hàbitat 3 també treballa per a entitats que atenen col·lectius com ara la gent gran, les persones amb problemes de salut mental o discapacitat o les dones que han patit maltractaments.

Segons la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, Catalunya té una manca extraordinària d’habitatges de lloguer social. En l’actualitat no s’arriba al 2% del total d’habitatges de primera residència (60.000 habitatges), quan se’n necessitarien 230.000 per atendre les necessitats socials. Les dificultats que tenen les administracions públiques per donar una resposta àgil i efectiva als problemes d’allotjament de les famílies amb menys recursos econòmics, així com la nul·la disposició de les entitats bancàries a treballar en aquest àmbit, han estat els motius que han empès la taula a posar en marxa Hàbitat 3. En altres països europeus, un 15% del parc total d’habitatges es destina a finalitats socials.