La nacionalitat no espanyola més nombrosa que hi ha a Barcelona és la italiana. En el mapa següent es veu com encapçala el rànquing a 37 barris de la ciutat. Per consultar quines altres nacionalitats hi podem trobar, s’ha de clicar a cada una de les zones.
Les nacionalitats majoritàries a cada barri

La nacionalitat italiana és la més nombrosa a 37 barris de Barcelona, amb 36.276 persones. El segon lloc és dels xinesos, que són primers a 12 barris, amb 21.658 persones. I en tercer lloc hi ha la comunitat d’Hondures, que és la primera a Nou Barris, amb 11.744 persones. Els pakistanesos són més nombrosos (20.643 persones) però només són primers a set barris.

 

El Gòtic, el barri amb el percentatge més alt

El barri amb més població estrangera de Barcelona és el Gòtic, amb un 56,3 % dels residents. De fet, els quatre barris de Ciutat Vella són en el primer lloc de la llista. A l’altre extrem, el barri de Canyelles només té un 5,9 % de veïns amb una nacionalitat que no sigui l’espanyola. En la taula següent, es pot consultar el percentatge a cada un dels barris i el nombre de persones que hi correspon. La llista està ordenada de més a menys percentatge.