“En més de 30 barris de la ciutat, hi viuen persones de més de 100 nacionalitats. L’extraordinària diversitat està molt escampada per la ciutat, fet que allunya Barcelona de la hipotètica idea de guetos. Estem als antípodes”, assegura Maria Jesús Calvo, responsable de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament. Una de les premisses que s’han extret del Padró municipal d’aquest 2019 és que en els últims anys la població estrangera s’està escampant per tota la ciutat. El 2018, el nombre d’immigrants va créixer a tots els barris de la ciutat, menys a quatre.

A Barcelona hi conviuen 180 nacionalitats diferents, una xifra que ha anat creixent en els darrers anys. Entre el 2018 i el 2019 s’han sumat cinc nacionalitats a la multiculturalitat de la ciutat: les Comores, el Sudan del Sud, Belize, Saint Vincent i les Grenadines i Bhutan.

El districte amb més població estrangera és l’Eixample, amb 61.546 residents estrangers. Va seguit per Ciutat Vella, amb 52.214, i Sant Martí, amb 45.556. També és a l’Eixample on més nacionalitats conviuen, amb un total de 158. Després venen Ciutat Vella i Sarrià- Sant Gervasi, amb 148 i 146, respectivament, malgrat que aquests dos districtes tenen una estructura molt diferenciada. A Ciutat Vella el 49,3 % de la població és estrangera. I d’aquests, un 12 % són del Pakistan; un 11, 7 %, d’Itàlia, i un 8,9 %, de les Filipines. En canvi, a Sarrià – Sant Gervasi, només el 13,4 % de la població té nacionalitat estrangera. I entre les nacionalitats més freqüents hi ha la italiana (13,9 %), la francesa (11,3 %) i l’estatunidenca (4,5 %).

Si posem la lupa sobre els barris, veurem que Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Nova Esquerra de l’Eixample són els barris on conviuen més nacionalitats, 130, concretament. Els segueix de prop la Sagrada Família, amb 129 nacionalitats empadronades, i el Raval, amb 127. En aquest mapa pots consultar el nombre de nacionalitats que hi ha en cada barri segons la lectura del padró de gener del 2019.

Des de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament afirmen que és veritat que determinades nacionalitats es concentren en un barri. És el cas dels russos a Diagonal Mar i el Front Marítim o els francesos a les Corts. Però destaquen que fins i tot en aquests casos, aquests continuen sent minoritaris als barris.

Italians, pakistanesos i xinesos, les nacionalitats més presents a la ciutat

Entre els estrangers, la nacionalitat més nombrosa és la italiana, amb 36.276 persones. Per sota hi ha la xinesa, amb 21.658 persones, i la pakistanesa, amb 20.643. Però en canvi, si ens fixem en el país de naixement dels barcelonins, veiem que els tres principals països que aporten residents són l’Argentina, el Perú i l’Equador. Es dona el cas que de les 36.276 persones amb nacionalitat italiana al voltant de 20.000 han nascut a Itàlia. La resta procedeixen de països de l’Amèrica Llatina però amb avantpassats italians que els permeten tenir la doble nacionalitat.

Els residents de la Unió Europea, els que més creixen

El 2018, els immigrants que més van créixer van ser els procedents d’Europa. A Barcelona hi viuen un total de 119.569 persones procedents de països de la Unió Europea i 109.564 d’Amèrica, de les quals la gran majoria vénen de l’Amèrica del Sud. Per darrere, hi ha 80.946 persones amb nacionalitat asiàtica i 22.684 amb nacionalitat africana. D’Oceania només hi ha 536 persones.

Pel que fa a Europa, majoritàriament venen italians (36.276), francesos (16.940) i anglesos (8.517). Aquesta és una població jove, que se suposa que és especialment fèrtil i econòmicament activa. A més, Barcelona també té una gran capacitat d’atracció de joves de la resta de l’estat espanyol.

33,8 anys de mitjana

La població estrangera de Barcelona té, de mitjana, prop de 34 anys. Si ens fixem, barri a barri, a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes és on aquest col·lectiu té la mitjana d’edat més alta, 36,8 anys. S’hi acosten les mitjanes d’edat de la població estrangera de les Tres Torres (36,4 anys) i Vallbona (36,2 anys). A l’altre costat de la balança hi ha la Clota, amb la població estrangera més jove de la ciutat, 31,3 anys de mitjana.