Montbau ha estat, tradicionalment, el barri amb una major proporció de gent gran des que es recullen dades del padró de Barcelona per barris, a partir del 2007.  Però segons la lectura del padró de gener del 2019, la Guineueta li ha arrabassat aquest títol, amb un 28,4 % de majors de 65 anys. De fet, Montbau queda per una dècima en tercera posició (27,7 %) per darrere de Canyelles (27,8 %).

Aquest canvi en el podi és resultat d’un descens prolongat des del 2008 del percentatge de majors de 65 anys al barri de Montbau, mentre que a la Guineueta i a Canyelles l’evolució dels darrers anys ha estat inversa.

Un de cada cinc barcelonins té més de 65 anys

Els barcelonins majors de 65 anys representen el 21,3 % del conjunt de la població de la ciutat, segons la darrera lectura del padró. En 38 dels 73 barris, però, se supera aquesta mitjana. El grup d’edat més nombrós és el d’adults d’entre 40 i 64 anys, que representen el 34,6 % dels empadronats, i el grup més reduït és el dels joves (15-24 anys), que aglutina el 9,2 % de la població.

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou repeteix com a barri amb més nens

Pel que fa al barri amb més proporció de nens, no hi ha hagut canvis i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou repeteix al capdavant del rànquing amb un 18,8 % de menors de 14 anys. Al llarg d’aquests anys, tres barris s’han disputat aquesta posició: la Vila Olímpica del Poblenou va ser el barri amb més percentatge de nens entre 2007 i 2009, va prendre el relleu Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (2010-2012) i des del 2013, sempre ha obtingut un major percentatge Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou.