L’Agència de Residus de Catalunya obre una convocatòria d’ajuts per retirar amiant d’edificis on se n’hagi localitzat. L’import total de la subvenció és d’un milió d’euros i va dirigida tant als propietaris privats d’un immoble, com als ens públics o, fins i tot, a comunitats de veïns afectades per la presència d’aquest residu. L’objectiu de la convocatòria és fomentar-ne una retirada en “condicions òptimes”.

L’import de l’ajut inclou diverses fases de desamiantatge. La primera, la manipulació i retirada del material per part d’empreses que tenen treballadors que poden ser exposats a l’amiant. La segona, el transport del residu i, la tercera, la seva gestió i tractament per part de companyies inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC).

Amiant en mal estat

Amb aquesta convocatòria, la finalitat última de l’Agència de Residus és protegir el medi ambient i reduir el risc que l’amiant representa per a la salut pública. Recorda que la gran majoria de residus d’aquest material sorgeixen d’enderrocs o bé de reparacions i que s’han de recollir separats d’altres restes que es puguin generar. Actualment a Barcelona s’està traient, per exemple, la teulada amb amiant de l’antic cinema Urgell.

Qui pot demanar una subvenció per retirar amiant?

Hi poden accedir els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció i que vulguin iniciar un procés de desamiantatge, i ho poden sol·licitar tant privats com ens públics. El tràmit també està obert per a veïns afectats per la presència d’aquest residu al seu entorn.

Com s’ha de sol·licitar l’ajut per retirar l’amiant?

Per obtenir l’ajut, els interessats han d’omplir la sol·licitud que trobaran al portal web de l’Agència de Residus de Catalunya. Hi ha temps per fer-ho fins al 29 de novembre o fins que s’acabi el pressupost. Segons Josep Maria Tost, director de l’agència, la subvenció està pensada per a infraestructures més aviat petites i, en cada cas, cobreix el 100 % fins a 6.000 euros.