La població de Barcelona creix i assoleix la xifra més elevada des del 1991, amb 1.650.358 residents a la ciutat. El 2018 el padró municipal va incrementar en 21.422 persones, cosa que suposa un creixement de l’1,32 %.

Segons dades del Departament d’Estadística i Difusió de Dades adscrit a l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament, els fluxos migratoris són la causa del creixement, ja que durant l’any passat va haver-hi més defuncions que naixements a la ciutat. El 2018 van néixer 12.889 barcelonins i van morir 15.238 persones. El nombre de naixements es va reduir un 4,7 % respecte al 2018. És la taxa de natalitat més baixa des del 2003.

A Barcelona un de cada cinc residents tenen nacionalitat estrangera. En total, estan empadronades 333.516 persones estrangeres de 179 nacionalitats. Aquesta xifra, que representa un 20,2 % de la població, suposa un màxim de la història recent de la ciutat. “Fa 20 anys la població estrangera a la ciutat suposava un 1.5 %. Era absolutament insignificant. En aquest moment estem per sobre del 20 %” afirma Maria Jesús Calvo, responsable de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament

Entre els estrangers, la nacionalitat més nombrosa és la italiana, amb 36.276 persones. Per sota hi ha la xinesa, amb 21.658  persones i la pakistanesa, amb 20.643. Però en canvi, si ens fixem en el país de naixement dels barcelonins, veiem que els tres principals països que aporten residents són l’Argentina, el Perú i l’Equador.

Un 49,9 % de barcelonins han nascut fora de la ciutat

Gairebé la meitat dels residents de Barcelona han nascut fora de la ciutat. Un 16,3 % tenen l’origen a altres poblacions de Catalunya; un 9 %, a la resta de l’estat espanyol, mentre que el 74, 7 % procedeixen de l’estranger. Com es veu en el gràfic superior, la població que es desplaça des de Catalunya es manté similar des del 2006. En canvi, els que venen de la resta de l’Estat espanyol han anat disminuint, mentre que augmentaven els estrangers.

Curiosament els barcelonins quan emigren ho fan majoritàriament a poblacions de Catalunya i l’estat espanyol.