És habitual que els dies previs a períodes de vacances, com les de Setmana Santa, el Banc de Sang i Teixits faci un crida per donar. L’objectiu és mantenir les reserves durant les festes i així continuar abastint els hospitals. Un factor clau per entendre la importància que no baixin les donacions és saber com i quant de temps és mantenen els components de la sang. En el cas de les plaquetes, només es conserven durant cinc dies després de la donació.

El Banc de Sang destaca aquest fet perquè les plaquetes són un component clau en casos d’accidents, ja que són importants per aturar sagnies. Això fa que sigui un element indispensable en l’àmbit sanitari i si baixen excessivament les donacions, abans o durant les festes, es podria posar en perill la cobertura de les necessitats hospitalàries.

Conservació de components de la sang

  • Els glòbuls vermells, emmagatzemats en solució additiva entre 2 i 6 ºC, es mantenen un màxim de 42 dies.
  • El plasma es conserva congelat a temperatures inferiors a -25 ºC i per un màxim de 12 mesos.
  • Les plaquetes s’han de conservar entre 20 i 24 ºC, amb una vida útil de com màxim a cinc dies.

I si viatges fora d’Espanya?

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte en les donacions és que si viatges fora d’Espanya és possible que hagis d’esperar un temps abans de tornar a donar sang. Per aquest motiu, també es recomana fer-ho abans de les vacances. En tot cas, no totes les destinacions limiten la donació. El Banc de Sang i Teixits recorda que al seu web tenen un apartat de viatges en què expliquen els temps d’espera en funció de la destinació.