Barcelona ha estat durant molt de temps una de les capitals amb més atractiu per fer-hi estades acadèmiques. La pandèmia, però, ha tingut un fort impacte en aquest sector i l’Ajuntament de Barcelona ha decidit impulsar un pla per fomentar la mobilitat internacional per motius d’aprenentatge dels estudiants barcelonins, i les estades acadèmiques d’estudiants estrangers a la ciutat.

Es calcula que el volum d’alumnes estrangers, abans de la pandèmia, voltava les 30.000 persones, cada curs. Segons l’Ajuntament les dades exactes del curs en pandèmia no estan encara disponibles, però alguns indicadors mostren que aquesta mobilitat internacional va quedar afectada per les restriccions imposades pels diferents països.

Quatre mesures per atraure més estudiants

Amb l’objectiu d’atraure més estudiants, el consistori ha plantejat quatre mesures. La primera és crear una campanya d’atracció d’estudiants internacionals que recordi el potencial de la ciutat no només com a ciutat per estudiar, sinó també la seva qualitat de vida, les possibilitat de desenvolupar carreres professionals en diversos àmbits, i els potencials en àmbits com el tecnològic, el digital, o el científic i de recerca.

A més, es pretén potenciar l’allotjament assequible. Per aquest motiu s’ha iniciat una reforma normativa per poder crear una borsa de places de residència a preus assequibles que permeti cobrir la demanda existent i per contribuir indirectament a la baixada de preus de les residències privades.

També l’Ajuntament, en col·laboració amb el Barcelona Centre Universitari (BCU), posarà en marxa una oficina d’atenció a la comunitat universitària i de recerca internacional que unificarà tota la informació i els serveis de suport disponibles per alumnes estrangers i així evitar la complexitat burocràtica. La Barcelona International Welcome Desk serà presencial i virtual.

Finalment, seguint l’exemple d’altres ciutats espanyoles es proposa un acte de benvinguda a l’inici de curs de la comunitat universitària i de recerca internacional, ubicat en un espai emblemàtic de Barcelona. La idea és organitzar un esdeveniment que inclogui tallers, exposicions, visites i activitats de descoberta de Barcelona, amb guiatges històrics, culturals, socials, que aportin una visió més rica i completa de la ciutat.