informe pisa

(ACN) Un informe de l‘Observatori del Sistema Universitari (OSU) alerta que tots els centres educatius inflen les notes dels seus “millors alumnes” durant el batxillerat. El document recull dades del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU) del període 2015-2022 i constata que les notes mitjanes de batxillerat són més altes que les que s’obtenen a la fase general de les PAU. Només un de cada tres excel·lents es manté a la selectivitat.

L’informe assenyala que els excel·lents al batxillerat es redueixen un 30 % quan els mateixos alumnes s’examinen de la selectivitat. En concret al batxillerat les puntuacions entre 9 i 10 representen el 13,3 %, mentre que a les PAU baixen fins el 4,3 %.

La gran diferència d’excel·lents entre els públics i els concertats i privats

Si bé aquesta tendència és comuna a tots els instituts, és especialment notable en centres concertats i privats. “És l’única comunitat on s’observa que aquest fet passa més a les escoles concertades que a les privades”, ha relatat Vera Sacristán, portaveu de l’OSU.

Així, als instituts públics el 10,8 % dels alumnes de batxillerat van obtenir una mitjana d’entre 9 i 10 punts el 2022; als concertats el percentatge va ser del 28,6 % i als privats del 17,6 %.

L’OSU assenyala que “els alts percentatges d’excel·lents de batxillerat” dels concertats i privats no es reflecteixen en la fase general de les PAU, però acaben pesant un 60 % en la seva nota d’accés a la universitat. Per això creuen que això “produeix un biaix a les notes d’admissió a la universitat”.

Diferències entre comunitats

Un altre aspecte que deixa al descobert l’informe, són les diferències existents entre comunitats autònomes pel que fa a notes del batxillerat. L’any 2022 Catalunya va situar-se a la penúltima posició pel que fa estudiants que treuen excel·lent al batxillerat. Només el 13,3 % dels alumnes van assolir la fita.  aquesta dada es troba lluny de la mitjana espanyola que és del 20,5 %. La llista l’encapçalen Múrcia (28,2 %) i les Canàries (28,1 %).