mascareta

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elaborat una guia amb noves recomanacions sobre l’ús de les mascaretes per prevenir el coronavirus. Consideren els experts que aconsellen a l’OMS que cal dur-les posades en llocs tancats, tot i mantenir la distància de seguretat amb la gent que hi hagi si no hi ha una ventilació “avaluada com a correcte”. Fa referència a les botigues, als llocs de feina i a les escoles.

Desaconsellen les mascaretes amb vàlvula

Alhora fan un avís i diuen que no s’han d’utilitzar les mascaretes amb vàlvula perquè pots infectar la resta en cas que tinguis el virus. Asseguren que s’utilitzen molt en l’àmbit de la construcció i no s’ha de fer. “El perill és que si portes posada una amb vàlvula i estàs infectat, pots estar expulsant aerosols infectats”, assegura Michael Ryan, director d’emergències de l’OMS.

Amb mascareta per casa si es reben visites

A banda, també demanen que quan algú rebi visites a casa es faci ús de la mascareta quan hi hagi una ventilació deficient. Cal tenir les finestres obres i les portes per obtenir una ventilació natural.

Consideren que quan s’és a l’aire lliure és necessari fer-ne ús si no es guarda la distància de seguretat i, en aquest cas, poden ser de tela, de tres capes o amb un filtre intermdi. L’OMS reitera la seva posició en què els menors de cinc anys no cal que duguin mascareta i la franja dels sis als 11 cal dur-la seguint un “enfocament de risc”.