estudiants FP amb mascareta

Dies després de tancar oficialment la matrícula i amb el curs ja en marxa, Educació admet que hi ha 1.323 alumnes no han pogut accedir al grau de formació professional desitjat i els deriva a altres especialitats on queden places sense cobrir. El departament assegura a tot Catalunya hi ha 1.902 vacants al grau mitjà i 2.029 al superior. En una compareixença al Parlament, el conseller d’Educació ha detallat que després de la preinscripció 26.405 alumnes no van aconseguir entrar als estudis demanats, en un curs en què la demanda d’FP s’ha disparat per sobre del 23 %

Crítiques de falta de previsió

Si es miren les xifres amb detall, d’aquests 1.323 estudiants sense plaça, 618 són de grau mitjà i 705 volien accedir als graus superiors. Gonzàlez-Cambray ha explicat que se’ls contactarà per rebre una atenció personalitzada per intentar reubicar-les en les 2.029 places vacants. Ara fa uns dies, l’aFFaC va denunciar improvisació i falta de previsió del departament a l’hora de planificar l’oferta d’FP.

El conseller Gonzàlez-Cambray ha afirmat que “l’increment de sol·licituds per cursar estudis de formació professional és un èxit de país. I com a Departament d’Educació hem actuat. Davant d’una situació excepcional hi hem donat una resposta excepcional. Aquesta serà la legislatura de la formació professional”.

Els graus sanitaris, desbordats per la demanda

En el cas concret del més demanat, el Grau Mitjà de Cures d’Auxiliar d’Infermeria, 264 alumnes n’han quedat fora a tot Catalunya, tot i que hi ha 14 vacants repartides pel territori. En aquest cas, Educació ha decidit obrir cinc grups nous -165 places- a centres concertats de Barcelona i el Vallès Occidental, on es podrà accedir com si fossin centres públics. També es podrà matricular en aquests estudis virtualment a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Accés garantit des de l’ESO

De les 48.843 sol·licituds rebudes per cursar un grau mitjà, només la metitat (24.659) provenien d’estudiants que acaben l’ESO. Per això, Educació ha anunciat que a partir de l’any que ve, es garantirà l’accés de tot l’alumnat de 4t d’ESO a l’FP.

Per evitar els desajustos d’aquest any, en què ha calgut ampliar el període extraordinari de matrícula fins a l’inici de curs, Educació avança al març la preinscripció. I, a més, es millorarà l’orientació des del primer curs de l’ESO per incrementar la informació de l’alumnat.

En les properes setmanes, els centres de formació professional del Departament d’Educació posaran a disposició un nombre de certificats de professionalitat que poden donar resposta a unes 1.400 places formatives. És un tipus de formació d’aproximadament 600 hores de durada que facilita una ràpida reincorporació al món laboral.