El 60 % de les persones que realitzen consultes al Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO són dones. Així es desprèn de la memòria que aquest organisme ha presentat aquest matí i que recull dades dels sis primers mesos del 2019. Segons l’informe, el perfil majoritari de les persones ateses és el d’una dona llatinoamericana -provinent principalment de Veneçuela i Hondures- sense autorització administrativa i que treballa de manera irregular al sector del treball de la llar.

Treballadores de la llar

L’informe del CITE posa de manifest que es manté l’arribada de persones de Veneçuela i Hondures iniciada l’any passat i destaca el pes de les dones entre les persones provinents d’aquests països: un 64 % en el cas de Veneçuela i el 89 % en el cas d’Hondures. CCOO assegura que la majoria de consultes tenen a veure amb la situació d’irregularitat administrativa en la qual es troben la majoria de treballadores de la llar, el sector que ocupa la primera posició en treball irregular: un 42,7 % del total, segons el sindicat. “En aquests casos la precarietat i la invisibilitat se sumen al fet que no tenen papers”,  assegura Carles Bertran, director del CITE.

Augmenten les consultes de persones sense papers

El sindicat assegura, a més a més, que bona part de les consultes -un 29 % -tant d’homes com de dones tenen a veure amb la regularització de papers. En aquest sentit, alerten que han augmentat les persones que es dirigeixen al servei sense permís de residència ni de feina: el 61% del total. Això, segons el sindicat, és conseqüència de les noves arribades però també de les persones que fa anys que estan aquí però que amb la situació de crisi dels últims anys no han estat capaços de regularitzar la seva situació. D’altra banda, també s’incrementa el nombre de persones que no treballa, el 54,4 %, i les que ho fan de manera irregular, el 63,2 %, sempre segons les dades de les persones que accedeixen als més de 30 locals que el CITE té a tot Catalunya. L’informe de consultes es presenta any rere any.