La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha recordat a l’Ajuntament la seva responsabilitat a l’hora de facilitar l’aparcament a les persones amb problemes de mobilitat. En concret, insta el consistori a informar a tots els centres públics que poden sol·licitar una reserva d’aparcament per a aquests ciutadans. La recomanació sorgeix de la queixa d’un veí amb cadira de rodes que va constatar que al voltant del Consorci d’Educació de Barcelona, situat a la plaça d’Urquinaona, no hi ha cap plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat.

El ciutadà va presentar una instància al Consorci i la resposta, via telefònica, va ser que “aquesta qüestió no era de la seva competència i que la responsabilitat de sol·licitar una reserva d’aparcament és de les persones amb discapacitat”. La síndica, però, considera que no és així.

Es basa en una ordre que indica que els principals centres d’activitat de les ciutats han de disposar de places d’aparcament reservades. Reconeix que el Consorci d’Educació no està dins del grup d’edificis municipals en què és prioritari disposar d’aquestes places com mercats, hospitals, ludoteques o casals de gent gran, entre d’altres. Però creu que sí que segueix vigent l’opció “que qualsevol ens públic pugui sol·licitar la ubicació d’una reserva pública d’aparcament.”

Més informació al web

Per tot això, conclou que la resposta donada pel Consorci d’Educació, “en el sentit que no és de la seva competència o que l’han de sol·licitar les persones interessades, constata que no coneix el pla de reserves públiques i, per tant, tampoc no sap que la iniciativa de sol·licitar una reserva de plaça pública d’aparcament hauria de partir d’aquest pla, prèvia valoració de la necessitat”.

En l’informe, la síndica també recomana més informació sobre places d’aparcament reservat al portal web de l’Ajuntament. Segons constata Vilà, només es facilita la ubicació i la distribució d’aquestes places per als districtes de Ciutat Vella, Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó i Nou Barris. “Cal que incloguin les places públiques dels districtes restants” diu la síndica.