Segons les dades que es desprenen de la Memòria del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE), en els últims cinc anys, la xifra d’immigrants amb feina il·legal s’ha disparat 20 punts. Actualment, un 58,7 % dels que estan guanyant un sou no tenen permís de feina o estan sense contracte, el que representa més de la meitat de persones ateses al CITE. La resta, un 41,3 % treballa legalment.

immigrants portant un vehicle d'una cooperativa

El sector del servei domèstic és el que registra més treballadors immigrants en situació irregular. Un 45,2 % dels atesos pel CITE treballaven en llars i no tenien contracte. Un sector ocupat majoritàriament per dones.

Diversitat de requisits per obtenir una feina legal

Des de CCOO ho atribueixen a la crisi econòmica i a les traves burocràtiques que tenen els immigrants per regularitzar els papers. El sindicat recorda que han de justificar tres anys de residència a Espanya, necessiten un contracte de jornada completa (40 hores setmanals) d’un any com a mínim i també els demanen certificats penals, a més d’un informe d’inserció.

Les xifres no representen el total d’immigrants perquè es basen només en aquells que han acudit a les oficines del CITE, però el director del servei, Carles Bertran, defensa que posen de manifest quines tendències hi ha a Catalunya.  S’ha mostrat preocupat per la “cronificació” de la irregularitat i ha criticat la legislació d’estrangeria actual a Espanya. Per tot plegat, CCOO reclama al Govern espanyol que flexibilitzi els tràmits dels estrangers per aconseguir els permisos de feina i residència.