L’institut mèdic Cefer afirma que el nombre de dones solteres i parelles de lesbianes que desitgen ser mares “no ha parat de créixer els últims anys”, fins a representar al voltant del 15% de les 86.000 dones que cada any recorren a un centre de reproducció assistida.

El text que el Ministeri de Salut va acordar amb les conselleries de les comunitats autònomes estableix l‘esterilitat com a principal criteri per optar a un tractament en la sanitat pública, fet que segons les clíniques exclourà unes 7.000 dones d’aquesta prestació, convertint-se en una “discriminació flagrant contra determinats col·lectius” per marginar les dones que decideixen ser mares soles o amb una altra dona.

Entre els tractaments habituals que sol·liciten les dones sense parella masculina destaquen la inseminació artificial amb semen d’un donant anònim, que suposen un 72% del total, seguida de l’adopció d’embrions i la recepció d’òvuls d’una parella lesbiana.