En els últims mesos, els establiments dedicats exclusivament al pernil s’han multiplicat a la ciutat. Sobretot als carrers del centre, s’han convertit en reclam per als turistes. Tot i això, són molts els barcelonins que acudeixen a les pernileries de la ciutat. Una nova realitat comercial que es reinventa, amb nous locals i establiments dedicats als tasts de pernil.