Càritas i la immobiliària de CatalunyaCaixa han signat un acord perquè l’entitat bancària cedeixi 24 pisos per a lloguer social. Càritas Diocesana de Barcelona gestionarà aquests habitatges d’entre 40 i 70 metres quadrats, situats a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.

L’enitat social llogarà aquests pisos amb els contractes que ofereix habitualment, per un any de durada renovable i un preu adaptat a les circumstàncies de cada família, sempre per sota dels 170 euros.

Segons Carme Trilla, responsable del Servei de Mediació en l’Habitatge de Càritas, aquest és el primer acord de cessió de pisos que se signa amb una entitat bancària. A més, assegura que CatalunyaCaixa està buscant més habitatges per a nous pactes amb Càritas. Aquests habitatges s’afegeixen a la cartera de l’entitat social, que enguany ha crescut en un centenar de pisos gràcies als diversos acords signats amb la Generalitat i altres fundacions d’habitatge social.