En funció de l’anàlisi de dades de l’Observatori Fabra es poden extreure diferents conclusions, una de les quals és la desmentir el mite que diu que “sempre” plou durant el cap de setmana. Concretament, entre els anys 1972-2011 ha plogut 424 dilluns, 436 dimarts, 457 dimecres, 476 dijous, 440 divendres, 419 dissabtes i 424 diumenges. D’aquesta manera, segons les dades dels últims 40 anys, el dissabte i el diumenge són els dies en què menys pluges hi ha. Malgrat tot, si analitzem només l’últim mes i mig, sí que podem dir que els dissabtes es mostren força inestables. Concretament ha plogut sis dels últims set caps de setmana. Sense anar més lluny, aquest dissabte passat hem tingut registres de fins a quatre litres per metre quadrat a Gràcia, Sant Andreu i el Guinardó. Entre un i tres litres per metre quadrat van caure a la resta de barris.

En l’anàlisi de 40 anys de dades, el dijous es mostra com el dia més plujós, tant pel que fa a quantitats absolutes, 476 dijous en 40 anys; com pel que fa valors anuals. És a dir, dels 40 anys, 12 setmanes tenen el dijous com a dia més plujós de la setmana. La raó científica que explicaria aquest fet és que la quantitat de contaminants atmosfèrics, provinents del trànsit i la industria, s’acumula a mesura que passen els dies de la setmana i actuen com a nuclis de condensació, és a dir, nuclis que faciliten la formació de nuvolositat i que, en funció de les condicions meteorològiques, poden desencadenar en pluja. El cap de setmana, la quantitat de contaminants baixa i els dies de pluja que cauen en dissabte i diumenge també és força menor. Dilluns, el primer dia d’activitat laboral, és situa com a tercer dia menys plujós de la setmana, perquè encara hi ha poca acumulació de contaminants atmosfèrics que puguin actuar com a nuclis de pluja.

Una altra de les conclusions que es pot extreure de l’estudi realitzat des de BTV és que la tendència del nombre de dies plujosos dels  últims 40 anys ha estat molt irregular, però s’observa una lleugera disminució a mesura que avança la sèrie.

L’any amb més dies plujosos va ser el 1996 amb 109 dies i el que menys va ser el 1983, amb només 60 dies. Hem de tenir en compte que en el nostre clima mediterrani, és comú que hi hagi situacions atmosfèriques que generin molta quantitat de pluja amb pocs dies, mentre que altres climes europeus generen menys quantitats de pluja però amb més dies anuals de precipitacions.

La mitjana pluviomètrica de Barcelona és d’uns 600 litres per metre quadrat, però la gran majoria es poden acumular durant els mesos de tardor i primavera, mentre que l’estiu i l’hivern acostumen a ser mesos força secs.

Fins a l’octubre d’aquest 2012 hem acumulat 435,2 litres per metre quadrat, a l’Observatori Fabra i les reserves hidriques de les conques internes de Catalunya, les que suministren aigua a la ciutat, es troben al voltant del 60% de capacitat. L’any passat en aquestes mateixes dates els embassaments es trobaven entorn del 90% de capacitat.