El professor del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB Dan Rodríguez-García ha dirigit la investigació, que conclou que un matrimoni mixt no comporta en tots els casos una major integració per a la persona immigrant. En una entrevista a Barcelona FM, el professor ha explicat que sí que es dóna un aprenentatge bidireccional entre els membres de la parella. Però en l’estudi s’observa que la persona immigrant té molts contactes socials amb persones autòctones, tot i que la majoria són familiars de la parella, “no són contactes independents, el que entendríem com una integració àmplia”.

Rodríguez-García explica que hi ha molts factors que intervenen en la integració de les parelles mixtes i un d’aquests és com veu la societat aquestes unions. Segons el professor, les parelles que “no són visiblement diferents de la majoria” reben una mirada més positiva. En altres casos, diu, “se les mira diferent” i no estan tan integrades.

L’estudi demostra que aquest estigma es trasllada als fills, “la gent els mira com si fossin immigrants”. El professor Dan Rodríguez-García assegura que aquesta situació pot crear “identitats reactives” quan, tot i sentir-se catalans, se’ls imposa un estereotip que els fa reactivar la identitat d’origen immigrant del pare o la mare.

Per això, el professor demana que s’afavoreixi des de l’àmbit educatiu el sentiment de múltiple identitat. Rodríguez-García també reclama que l’àmbit legal no criminalitzi les relacions mixtes, que les veu com una via ràpida per obtenir la nacionalitat.