Segons un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, cal una intervenció prioritària a cadascun d’aquests barris. Per això, s’intentarà minimitzar les desigualtats detectades. Al llarg de l’any, també s’hi incorporarà la Marina del Prat Vermell, fet que elevarà a 18 la xifra de barris que participen al programa.

Entre les principals actuacions, es dedicarà atenció especial a les persones grans que viuen soles, ja que representen un alt percentatge de la població en aquests barris. També s’abordarà l’absentisme escolar, que, segons l’estudi, és una conseqüència de la manca d’habilitats dels pares per criar els fills. Pel que fa als joves, es fomentarà la inserció laboral per arribar a ser monitor d’esport i de menjador; i, a més, s’oferiran sessions sobre salut sexual i reproductiva.

L’estudi determina els següents trets comuns entre els barris: taxes d’atur elevades, la mala qualitat dels habitatges i persones grans que viuen soles.

En un video difòs a través d’Internet, l’Agència de Salut Pública de Barcelona explica quins són els factors que determinen la salut i quina és la metodologia que es pot aplicar per evitar desigualtats en matèria de benestar i salut.