ELISA LLURBA, investigadora de l'Hospital Vall d'Hebron MARTA CASADO, pacient ELISA LLURBA, investigadora de l' Hospital Vall d'Hebron "La preeclàmpsia és la segona causa de mort en les dones embarassades, per tant, pot arribar a ser molt greu i el més problemàtic d'aquesta malaltia és que per curar-la només podem fer que la pacient tingui el bebè, no?" MARTA CASADO, pacient "Quan em vaig ingressar aquí em van dir que el millor pronòstic era esperar fins a la setmana 34 ingressada, però l'analítica evidenciava que havia de ser immediat, havíem d'acabar amb l'embaràs i tot va sortir gràcies a Déu, bé." ELISA LLURBA, investigadora de l' Hospital Vall d'Hebron "Ara el problema que tenim que moltes vegades es manifesta de forma molt inespecífica, no? A vegades tenen només un augment de retenció de líquids, a vegades manifesten mal de cap, hipertensió... però són coses molt inespecífiques i es aquí on radica la dificultat del diagnòstic." MARTA CASADO, pacient "Em vaig començar a trobar malament aquella nit. Em va començar a fer de cop mal el cap, panxa molt dura, la tensió se'm va posar a mil." ELISA LLURBA, investigadora de l' Hospital Vall d'Hebron "Per primera vegada en la història de la medicina hem demostrat que tenim una eina molt efectiva per discriminar aquelles pacients que faran una preeclàmpsia." MARTA CASADO, pacient "Amb una senzilla prova penso que és un gran avenç per totes les pacients que tenim por de tornar-ho a patir."

La preeclàmpsia és una complicació de l’embaràs que pot desencadenar greus problemes tant per a la mare com per al  fetus. Actualment, l’única solució és avançar prematurament el naixement. La principal dificultat del diagnòstic és que la simptomatologia no és gaire evident.

En nou sistema de detecció permet descartar o detectar la preeclàmpsia amb una senzilla analítica de sang. Així, es podran evitar ingressos i proves innecessàries, ja que en el 70 % dels casos sospitosos, les dones no desenvolupen la preeclàmpsia.

L’estudi s’ha publicat recentment a la revista ‘New England Journal of Medicine’ i hi ha participat com a única investigadora espanyola la doctora Elisa Llurba, del grup de Medicina Materna i Fetal del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i cap de la Unitat d’Insuficiència Placentària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’assaig clínic s’ha dut a terme amb 1.050 dones embarassades de 24 a 36 setmanes amb sospita de  tenir la malaltia, amb símptomes com ara  la hipertensió, els edemes o mal de cap.