Aquesta setmana comencen els treballs per donar més prioritat als vianants en quatre carrers dels barris de Sants i la Bordeta —Rossend Arús, Almeria, Ferreria i la plaça d’Ibèria—, al districte de Sants-Montjuïc. Des d’ara i fins al maig s’instal·laran senyals de carrer, amb prioritat de vianants i prohibició de pas, excepte bicicletes, a tots els carrers de plataforma única. Les obres es faran per trams i les afectacions a la circulació de vehicles i el pas de vianants seran molt puntuals.

L’actuació respon al projecte Pacifiquem Sants Antic, que va ser un dels cinc seleccionats al districte en la convocatòria dels Pressupostos Participatius. La iniciativa, presentada per les AFA de les escoles Montserrat, Gayarre, el GFD Proa i l’Associació de Veïns de la plaça de la Farga, va rebre el suport de 2.483 persones. El conjunt de l’actuació té un pressupost de 198.500 euros.

Quines actuacions s’hi faran?

Al carrer de Rossend Arús, des de la plaça d’Ibèria fins al carrer de Gavà, s’hi col·locaran bancs i cadires de formigó i fusta, i es recol·locaran les jardineres existents, generant un camí en forma de ziga-zaga que els vehicles hauran de recórrer a una velocitat màxima de 20 km/h. Els cotxes passaran per un costat i deixaran un lloc d’estada a l’altra. Les actuacions en aquest tram acabaran a finals de març.

A la plaça d’Ibèria i al seu entorn s’eliminarà el pas de vehicles i es guanyarà tot aquest espai per a vianants, amb  tres racons diferenciats amb bancs de formigó i fusta nous, i la recol·locació de les jardineres. Al carrer d’Ibèria hi haurà una pilona amb clau en horaris d’entrada i sortida escolar, per pacificar l’espai en aquestes franges horàries.

Al carrer d’Almeria, des del carrer del Rei Martí fins al de Gavà, es col·locaran bancs entre l’arbrat, el pas dels vehicles serà en ziga-zaga a velocitat necessàriament reduïda. Aquestes actuacions es faran les dues primeres setmanes d’abril.

De mitjans d’abril a mitjans de maig, al carrer de la Ferreria, des del carrer de Gayarre fins al de Rossend Arús, la calçada es pintarà en dos tons de verd amb diversos patrons que s’aniran repetint al llarg del carrer i integrant visualment amb la vorera, de manera que la prioritat passi a ser del vianant.