Aquest dimecres, 5 de maig, es farà el sorteig per conèixer el número de desempat de sol·licituds per a la preinscripció escolar del curs 2020-2021. Aquest curs ha estat el primer en què tot el procediment per a la preinscripció escolar ha estat electrònic. El sorteig fet pel Departament d’Educació és a les 11 h.

Què és el número de desempat?

El número de desempat és un número aleatori que atorga el Departament d’Educació i serveix per determinar com s’ordenen les sol·licituds en els casos d’empat per a l’ensenyament d’educació infantil de segon cicle, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria. Això vol dir que les sol·licituds presentades s’ordenaran segons els criteris establerts de prioritat i la puntuació obtinguda i, en cas de tenir la mateixa puntuació, s’aplicarà el número de desempat.

A partir de divendres, 7 de maig, es podrà consultar la llista ordenada definitiva.

Altres dates clau dels tràmits

  • Llista ordenada definitiva: 7 de maig del 2021
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 28 de maig del 2021
  • Oferta final de places escolars: 4 de juny del 2021
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny del 2021
  • Matriculació definitiva a l’escola assignada: del 14 al 18 de juny