El Govern espanyol ha aprovat el Pla estatal d’habitatge 2018-2021, que donarà ajudes de fins al 50 % al lloguer d’habitatges a menors de 35 anys i majors de 65. Perquè sigui subvencionat, el preu del lloguer haurà de ser d’un màxim de 600 euros al mes. Les persones d’entre 35 i 65 anys podran optar a una subvenció del 40 % del lloguer. Per beneficiar-se de les subvencions, les unitats familiars hauran de tenir rendes inferiors a 1.600 euros al mes, una quantitat ampliable en funció de la mida de la família.

El pla també inclou un programa per incentivar el lloguer d’habitatges desocupats en mans d’entitats financeres i altres propietaris. També es donaran ajuts a promocions de titularitat tant privada com pública que hauran de ser destinades durant un mínim de 25 anys al lloguer i en cas que la promoció sigui destinada a persones d’edat avançada o amb discapacitat haurà d’ampliar-se a 40 anys.

L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb consistoris com el de Madrid, València, o Saragossa, van fer un comunicat conjunt en què criticaven les mancances d’aquest pla perquè, asseguren, no té en compte les principals reivindicacions dels governs locals, sobretot pel que fa a les ajudes als desnonaments.