En la presentació de l’informe del 2017, la síndica de greuges de Barcelona ha fet èmfasi en les dificultats que tenen els barcelonins per accedir a l’habitatge —una qüestió que ja va sortir a la llum en l’informe de l’any passat— per dos motius principals: l’increment dels preus del lloguer privat i la manca d’oferta pública d’habitatge de protecció oficial. La síndica ha assegurat que ha rebut queixes per assetjament immobiliari amb l’objectiu de vendre edificis sencers —denegant l’opció de compra i de pròrroga de contracte de llogaters—. A aquest problema s’hi afegeixen les dificultats de convivència dels veïns amb ocupants irregulars incívics.

Les multes de circulació, les queixes més nombroses

La preocupació pel turisme i els pisos turístics il·legals, principal blanc de les queixes l’any passat, ha passat a un segon pla el 2017, i el relleven els temes relacionats amb la mobilitat. Les multes de circulació són les queixes que més arriben a la sindicatura de greuges. Sobretot els casos en què les notificacions que fa l’Ajuntament, que són entre 40.000 i 60.000 cada mes, moltes vegades no arriben al seu destinatari, i acaba pagant amb recàrrecs una multa que no se li ha pogut notificar de forma personal.

En aquest assumpte expliquen que alguns dels motius són la fallida d’Unipost, l’empresa encarregada de repartir la correspondència d’aquest tipus, i d’altra, conductes irregulars a l’hora de fer arribar aquestes sancions. La sindicatura alerta que “poca cosa s’hi pot fer” perquè l’Ajuntament ja fa una segona notificació, tot i no estar obligat, per alertar les persones sancionades.

Insatisfacció dels usuaris del transport públic

La síndica ha remarcat que es perpetua la insatisfacció dels usuaris amb el transport públic, que estan descontents amb determinats procediments de TMB i afegeixen disconformitat amb l’atenció rebuda pel personal, tant de l’estació com de conductors. Sobre la mobilitat també s’han detectat queixes per la implementació de la xarxa ortogonal d’autobús, però ha defensat que s’espera per avaluar-les quan s’hagi desplegat completament.

Alerta per l’increment de persones sense llar

Durant el 2017 també s’han vist 1.026 persones dormint al carrer. Maria Assumpció Vilà ha alertat que, a més, hi ha 1.954 persones allotjades en diferents equipaments. Per això, la síndica de greuges de Barcelona ha iniciat una actuació d’ofici que ha de permetre determinar si els recursos municipals són adequats i ha apuntat que no es veu una solució propera i que cal informar els veïns si el consistori està fent alguna intervenció municipal per tal que entenguin que s’està treballant en la problemàtica.

Persones sense sostre dormint al carrer