Les entitats esportives del districte de Sants-Montjuïc demanen des de fa anys tenir més espais per fer-hi activitats. Per aconseguir-los, l’Ajuntament ha recuperat els antics terrenys que ocupava el Camp de Futbol Magòria, propietat de la Generalitat, i ha presentat un projecte amb dues opcions pels 11.600 metres quadrats destinats a usos esportius.

Des de la Taula d’Esports de Sants, Hostafrancs i la Bordeta consideren que aquest projecte s’ha de fer pensant en el futur i plantegen realitzar els dos camps de futbol i el pavelló amb quatre pistes cobertes i diverses aules de formació i tecnificació, entre d’altres. “Nosaltres el que volem és engrescar que no ens quedem només aquí, ha d’haver-hi la possibilitat d’encabir el PAV-4, que no fa falta que estigui a l’aire lliure, sinó soterrar-lo”, afirma el portaveu de la Taula d’Esports, Joaquim Garreta.

Els inconvenients de la proposta veïnal

Des de l’Ajuntament, no veuen aquesta proposta gaire viable: “les entitats esportives tenen en la Magòria una esperança que hi pugui cabre tot i, per tant, perquè càpiga tot com ells ho plategen s’han de superposar coses”. En Xavi Farré, conseller tècnic del districte, explica que això “de partida i de forma intuïtiva” suposaria uns pressupostos molt més elevats i allargar els temps d’execució. Garreta afirma que per a ells això no és un problema i tot i que els agradaria disposar de les instal·lacions com més aviat millor, proposen fer la construcció per fases.

Les instal·lacions esportives són una part del projecte per als terrenys de l’antiga estació de tren de la Magòria, on l’Ajuntament vol fer també habitatges i diferents equipaments.