La consellera de Salut, Alba Vergés, ha presentat aquest dimecres les primeres dades elaborades per l’Observatori de la Mort, un ens creat a instàncies del Parlament de Catalunya per millorar l’acompanyament a les persones en els seus darrers anys de vida. Vergés ha expressat la voluntat del govern català per facilitar l’accés a les cures pal·liatives a domicili per als casos que no necessiten atenció hospitalària i amb l’objectiu de “treure dels hospitals les persones que no necessiten estar-hi, i que segur que prefereixen estar a casa”.

Segons les dades del departament, cada hora moren set persones a Catalunya i més de la meitat ho fan en hospitals i residències. Només un 17 % moren a casa. En aquest apartat, els números constaten que les persones amb rendes altes i amb capacitat per contractar cuidadors personals moren més a casa que les de rendes baixes. Aquesta qüestió exemplifica com les diferències econòmiques marquen també el final de la vida.

Revertir la tendència

La Generalitat ha expressat el compromís per destinar “més recursos econòmics i humans” a fomentar la igualtat de les persones a l’hora d’afrontar l’última etapa de la vida. També ha remarcat que, a banda de les diferències econòmiques, també hi ha diferències de gènere importants a l’hora de morir.

L’esperança de vida de les dones se situa per sobre dels 86 anys, mentre que la dels homes no arriba als 81. Però aquesta diferència en molts casos no es tradueix en més anys de vida digna. Segons l’observatori, els homes moren més a casa que les dones, i ho fan amb més qualitat de vida i més ben cuidats. Elles, en canvi, ho fan habitualment en residències, sense una atenció tan personalitzada, i amb graus de dependència més elevats. L’esperança de vida més llarga de les dones, per tant, en molts casos no es tradueix en més anys de vida digna.

Diversitat de cultures vers la mort

La Generalitat preveu crear aquest setembre una nova eina web de “decisions compartides” del final de vida, per reunir “les eines i els coneixements adequats” sobre la diversitat de cultures vers la mort que hi ha a Catalunya. La voluntat del govern català és avançar en el respecte dels desitjos personals relacionats amb la mort, i permetre que les persones grans afrontin el final de la vida “amb dignitat”.