Un estudi sobre l’aigua de Barcelona revela que si es deixés de consumir-la embotellada i només se’n begués de l’aixeta, es perdria una mitjana de dues hores d’esperança de vida per resident.

El treball, elaborat per l’ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona) i publicat a la revista ‘Science of the Total Environment’, analitza l’impacte de l’aigua embotellada, de l’aixeta i de l’aixeta filtrada en relació amb el cicle de vida de l’aigua i l’impacte en la salut.

L’aigua embotellada té més impacte ambiental

L’anàlisi també conclou que l’impacte ambiental de l’aigua embotellada és 3.500 vegades més alt en cost d’extracció de recursos i 1.400 vegades més alt pel que fa a l’impacte en els ecosistemes que el de l’aigua de l’aixeta.

A més, el resultats van mostrar que si tota la població de Barcelona decidís canviar a l’aigua embotellada, la producció requerida tindria un peatge de 1,43 espècies perdudes per any i un cost de 83,9 milions de dòlars per any a causa de l’extracció de matèries primeres.

Millora la qualitat de l’aigua, però no el consum

L’estudi també destaca que la qualitat de l’aigua de l’aixeta a Barcelona ha augmentat “substancialment” des de la incorporació de tractaments avançats en els últims anys, però no se n’ha incrementat el consum. Cristina Villanueva, investigadora de l’ISGlobal i primera autora de l’estudi, ho atribueix a “factors subjectius diferents de la qualitat”.

Un d’aquests factors subjectius és la percepció que tenen els consumidors de la presència de compostos químics en l’aigua de l’aixeta, com els trihalometans (un compost orgànic volàtil derivat estructuralment del metà), que resulten de la cloració de l’aigua i que, ingerint-lo i amb el pas del temps, incrementa el risc de contreure càncer de bufeta. Tot i això, els investigadors d’aquest estudi asseguren que el risc per a la salut és petit, ja que l’aigua de la ciutat és d’una alta qualitat.

L’aigua filtrada, bona opció

“En alguns casos, l’ús de filtres domèstics, a més de millorar el gust i l’olor de l’aigua de l’aixeta, pot reduir substancialment els nivells de trihalometans. Per aquesta raó, l’aigua de l’aixeta filtrada és una bona alternativa“, conclou Cathryn Tonne, investigadora d’ISGlobal i última autora de l’estudi.