L’associació educativa Xera, amb el suport del districte de Sants- Montjuïc, ha dut a terme el projecte Cartografia de Sants-Badal, una fotografia del barri que volen que serveixi per millorar els punts menys accessibles i adaptats de Badal, tant des del punt de vista urbanístic com relacionat amb els serveis i entitats.

Suport a col·lectius exclosos

Xera es dedica a donar suport a col·lectius exclosos, principalment a les persones amb diversitat funcional o a infants en risc. Segons Diego Sánchez, un dels socis fundadors de l’entitat, amb la informació que s’ha recollit en l’estudi, entitats com la seva es poden marcar millor els objectius a treballar.

En marxa des de la tardor del 2020

L’Irene Moulas, impulsora del projecte, assegura que la investigació es va posar en marxa la tardor del 2020 i va constar de diverses fases. Una primera d’entrevistes a actors clau del barri, un altra de comissions participatives i, finalment, en l’última, es va organitzar un ruta on van participar veïns i associacions molt diverses de barri.

Identificar punts poc accessibles i insegurs

Moulas assegura que durant el procés es van identificar diversos punts de Sants-Badal que els veïns consideraven com a poc accessibles i insegurs, com són la zona de vies o determinats carrers estrets i poc adaptats.

Una de les participants, la Maria Bisbal, assegura que s’ha trobat amb moltes dificultats per ser atesa en llengua de signes quan accedeix, per exemple, a un equipament sanitari i, per això, reclama que hi hagi més intèrprets sobretot en l’accés a serveis essencials.

Com a punts positius, l’estudi va determinar l’aparició d’espais comunitaris al districte com són l’Horta Alliberada del carrer de Càceres o El Refugi, el nou espai comunitari del carrer de Juan de Sada.