L’esperança de vida a la ciutat ha assolit els registres més alts de la història. En el cas de les dones gairebé arriba als 86,9 anys, mentre que la dels homes és de 81,2 anys, totes dues una mica per sobre de la mitjana de Catalunya i de l’estat. Per districtes, Nou Barris és on l’esperança de vida de les dones és més alta, 87,7 anys, mentre que en el cas dels homes és a les Corts, amb 83 anys. Per contra, Ciutat Vella és el districte on és més baixa tant en dones (85,2) com en homes (78,1).

Precisament l’esperança de vida entre barris rics i pobres és una de les desigualtats que més s’han reduït aquests últims anys, segons l’Informe de salut a Barcelona. Si en el període 2011-2013 la diferència entre barris era de 4,3 anys, entre el 2014 i el 2016 ha baixat fins als 2,4 anys.

La Vila Olímpica del Poblenou, el barri amb més esperança de vida

Si mirem les xifres per barris entre el 2014 i el 2016, la Vila Olímpica del Poblenou és on l’esperança de vida és més alta, 87,85 anys, seguit de la Maternitat i Sant Ramon (86,73) i el Putxet i el Farró (86,41). Per contra, el barri amb menys esperança de vida és Vallbona, amb una mitjana de 78,08 anys, seguit de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (79,24) i Baró de Viver (79.37).

Una de les dades destacades de l’informe és que les dones de Ciutat Meridiana tenen més esperança de vida, 92,22 anys, mentre que les de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes són les que menys: 79,99 anys.

En el cas dels homes, i coincidint amb la mitjana general per barris, els de la Vila Olímpica són els que més viuen, fins a 87,02 anys, mentre que els de Baró de Viver tenen l’esperança de vida més baixa, amb 73,22 anys.

Es redueixen les desigualtats de salut entre barris

A banda de l’esperança de vida, hi ha altres indicadors que també posen de manifest una millora de les desigualtats de salut entre els diferents barris de la ciutat, com el sobrepès i l’obesitat i la taxa d’embarassos juvenils. En aquest cas, els embarassos juvenils s’han reduït pràcticament a la ciutat en l’última dècada. L’any 2017 s’han detectat 537 embarassos en noies de 15 a 19 anys, la xifra més baixa des del 2003.

En el cas del sobrepès, l’any 2006 eren problemes 1,14 vegades més freqüents en les classes desafavorides, mentre que ara ho és 1,11 vegades. En el cas de les dones ha passat de ser 1,8 vegades més freqüent a 1,74.

Augmenten les Infeccions de Transmissió Sexual

Un dels apunts preocupants de l’informe és l’ascens de les principals infeccions de transmissió sexual (ITS). Els casos de gonorrea s’han incrementat un 30% al 2017, retallant l’increment del 149% de l’any 2016. També continua creixent la sífilis, un 10%, davant de l’increment del 88% dels diagnòstics l’any 2016. Pel que fa al VIH s’han detectat 353 casos d’infecció, davant dels 310 de 2016.

El càncer, principal causa de mort prematura

El 2017 continua la tendència a la baixa de la mortalitat prematura en ambdós sexes. Pel que fa als homes, la principal causa de mort són els càncer de pulmó, tràquea i bronqui, que fins al 2016 eren també la principal causa de mort entre les dones. Al 2016 però, el càncer de mama ha passat per davant i és la malaltia més mortal per a les dones.