La població barcelonina s’està envellint. L’informe de salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) confirma que creix el nombre de persones majors de 64 anys fins a arribar a un màxim històric el 2018 a gairebé 350.000 persones. I d’aquestes, hi ha 90.000 persones que viuen soles a casa seva, una situació que afecta majoritàriament les dones. L’informe assenyala que de les persones de més de 64 anys, un 29,7 % són homes mentre que el 40,5 % són dones. Una de les problemàtiques amb què conviuen és que arriben a final de mes amb dificultats i pateixen solitud, aïllament i manca de suport social. Globalment, les condicions de vida i salut de les dones és pitjor que la dels homes.

Descens dels embarassos juvenils

Sobre la salut sexual i reproductiva, l’estudi recull que s’ha produït un descens dels embarassos i avortaments entre les noies d’entre 15 i 19 anys, una tendència que es fa evident als districtes de Ciutat Vella i de Nou Barris. L’Ajuntament ha impulsat des del 2006 el programa Sirian per disminuir les xifres d’embarassos no desitjats entre adolescents i donar coneixement dels mètodes anticonceptius.

En canvi, s’ha detectat un increment d’infeccions de transmissió sexual com la clamídia, la sífilis i la gonocòccia. Aquesta tendència a l’alça s’observa des del 2015 i és reprodueix també en altres ciutats espanyoles, a Europa i els Estats Units. Per exemple, a Barcelona les persones diagnosticades amb aquestes infeccions entre un 40 i un 60 % no havien utilitzat el preservatiu en la darrera relació sexual. Els casos de VIH i la incidència de la sida han disminuït.

Veient que hi ha infeccions que es mantenen a l’alça, l’ASPB reforçarà algunes mesures durant el 2020.

  • Es farà una campanya de sensibilització de les malalties de transmissió sexual.
  • Més difusió de la salut sexual a l’escola. El 2018 el programa Parlem-ne, no et tallis es va fer a 68 centres de secundària.
  • Prevenció del VIH amb la dispensació del PrEP en grups específics amb elevat risc d’infecció.
  • Ampliar el programa ChemSex, que consisteix a combinar sexe i drogues.
  • Es farà un estudi de les parelles sexuals.

Des de Salut Pública es duen a terme accions per prevenir les infeccions. Es promou la salut sexual a les escoles amb el programa Parlem-ne, no et tallis, una guia per a les escoles, la detecció de les infeccions de transmissió sexual als centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS).